Categories
Lay-outs

FAL-05

Font d’Alimentació Lineal de 5VA

Aquest és un tipus de font d’alimentació molt clàssic. Utilitza el transformador com a aïllament per a retenir les fluctuacions de la tensió de la presa de corrent. Incorpora un circuit estabilitzador de tensió basat en Zener que actua de referencia.

La bornera d’entrada i el portafusibles queden protegits pel mateix transformador. Les vies d’injecció de tensió són d’esquerra a dreta: positiva inferior o igual a 5Vdc, positiva alta que pot arribar als 24Vdc al centre i el negatiu, o massa, el que queda a la dreta de la imatge.

La protecció ràpida contra sobretensió es fa per VDR que pot actuar de salvaguarda de la resta de components. Acaba carbonitzada per super sobretensió fent saltar el fusible. S’aconsella canviar ambdós.

El transistor o integrat de regulació, habitualment del tipus LM78XX on XX indica la tensió de sortida, està ubicat en les proximitats del panel frontal que suporta aquest tipus de circuits. Pot ubicar un petit radiador però depenent del consum acostuma a requerir més dissipació.

Es un tipus de font molt versàtil, és molt fàcil canviar de components i obtenir una nova tensió. Està molt estudiada al laboratori. El límit de 5 Volt-Ampers és degut al transformador, que és el més gran que es pot muntat en una targeta d’aquest factor de forma.