Autòmat S100 Industrial

10.000,00 € +IVA

Sistema Electrònic d’Automatització Industrial per Maquinaria

Composició Il·limitada de Entrades Sortides tant Analògiques com Digitals

Alt grau de manteniment amb components de mercat industrial i alt rendiment de treball

Basat a l’Estàndard IEEE696 de concepció multi-mestre amb criteris d’Enginyeria de Sistemes

Fabricació sota projecte en col·laboració amb fabricant/constructor de Bens d’Equip Industrial

Assessorament i Enginyeria Tècnica afegida (pot fer variar el preu final)

Tecnologies incorporades: CPLD, FPGA, STM32, Texas Instruments, Intel

Participació en tot el procés de retrofeet, posta en marxa i pre-explotació

Solvència