Warlock voyager

Realització sota comanda.

Categoria:

Descripció

Bastidor portable de 85HP per a Sistemes IIoT i Síntesi Modular

Warlock voyager és un servei de construcció a mida de bastidors modulars de perfil de duralumini. No llisca sobre la taula i admet tot tipus de complements. Els bastidors Warlock asseguren la concentració del seu operador en el seu interès principal.

Vida del dispositiu:

Al modificar el bastidor implica enviar el conjunt al nostre taller. El client pot estar present en les operacions. Pot incloure residència.

Esgotada la vida del producte pot haver opció a abonaments si el sistema torna a taller en bones condicions de conservació. Inclosa la flight case.

Inclou connectors, recollidor de cables i cablejats interns.
Inclou bossa de mà en la versió de 85HP.
Es pot afegir una flight case al projecte, ja sigui de tipus maleta o trolley.

Immunització EMI per pertorbacions irradiades i conduïdes de sèrie. Elimina la sensació de corrents induïdes que incomoda el tacte. Inclou placa de característiques i marcatge CE.

Característiques:
Electrificació lleugera de format Eurorack portable sense límit de tensió i potència amb alimentador extern.
Materials: Duralumini AlMg i PS

Opcions:

Format habitual: 3 nivells entre 85 i 200HP (fins a 600HP)

Pot incloure CPU amb Gateway LoRA i antena portable de baix rang a 868MHz. (Es construeix a part i a mida)

Per a una construcció amb antena d’alta potencia o directiva caldrà flight case independent. (Es construeix a part i a mida)

Altres opcions a consultar.

contacta amb nosaltres