Domina l’Amplificador Operacional

Tallers monogràfics, amb circuits lineals, de dues hores, interpretant esquemes electrònics i muntant components reals sobre placa de proves i circuïts impresos prèviament dissenyats, tant circuits simples com compostos amb processadors digitals de senyal analògica (DSP) de recolzament digital.

Categoria:

Descripció

L’Amplificador Operacional és la conseqüència d’integrar transistors en una pastilla de silici amb l’objectiu d’aconseguir circuits més estables i fàcils de configurar.

Al deixar enrere el càlcul de la llei de Ohm ens endinsem en la base matemàtica de la teoria de control, quasi intuïtiva, des del simple ajust pel quocient de dues resistències fins a les funcions matemàtiques més complexes en el domini dels Sistemes Lineals.

Per aquest motiu, el domini dels Circuits Integrats Lineals és molt apreciat tant per professionals electromecànics com per enginyers mecànics que els possibilita fer simulacions molt econòmiques abans de validar costoses inversions.

En el concepte STEAM també entra aquest component, molt utilitzat en muntatges enginyosos amb pocs diners. Aquesta ciència sistèmica forma especialistes en Síntesi Analògica tant per Aplicacions Industrial com a la Música Electrònica amb resultats sorprenents.

En aquests tallers s’aprèn a jugar amb aquests components. S’utilitzen plaques PCB i components propis dels tallers d’electrònica digital amb processadors de senyal analògica on s’aconsegueixen sofisticats sistemes amb pocs diners.

contacta amb nosaltres