Especialitza’t en GRAFCET

Temporització: 12h de teoria més pràctiques adaptades a objectius.
Es certifica assistència i aprofitament.

Basat en les Normes Europees IEC848 i IEC1131-3
Formació individualitzada, pot requerir NDA.

contacta amb nosaltres

Categoria:

Descripció

Especialització GRAFCET + GEMMA per a Enginyers de Sistemes

L’assistent treballarà algorismes d’alta complexitat per aproximació a l’aplicació d’interès. En acabar la formació serà capaç d’utilitzar el model determinista a nivell de certificació.

Els assajos es realitzen sobre controladors LC amb STM32™, programable en C++, en formats de GPIO paramètriques en microcontroladors escalables i per a la dualitat grafo-entorn en bases lògiques, numèriques i fraccionals.

Requereix ordinador amb Windows 10™ o superior i capacitat de connexió wifi per a la descarrega dels programaris de ST Microelectronics™.

La temporització és en dues etapes, de teoria i pràctica, amb projecte simulat com a objectiu. La teoria te una duració de 12h (4 hores per 3 dies). El projecte es valida amb la presentació de la prova funcional i el document final.

Indicacions:

La Norma CEI848 s’aplica en tècniques de documentació dels Sistemes Seqüencials. El GRAFCET és una eina determinista que modela de forma específica el nucli de control amb independència de les tecnologies empleades a camp: elèctrica, pneumàtica o hidràulica.

La modelació amb Xarxes de Petri és excessivament formal tant a l’Avantprojecte com en la definició de les parts durant el Desenvolupament i la Posta en Marxa. El gran avantatge de l’aplicació de la metodologia GRAFCET està en la automatització dels procediments dintre dels Processador d’Aplicacions Industrials.

En Enginyeria de Sistemes és el GRAFCET qui determina si un programari de PLC compleix les condicions per a emular el comportament funcional descrit sota la Norma. El Model Temporal inclou els criteris de prova i s’utilitza en els assajos per a la validació d’algorismes.

contacta amb nosaltres