Experimenta RC2014

Formació personalitzada. Tallers a mida.

Categoria:

Descripció

Experimenta la Intel·ligència Artificial en lògica aplicable a màquines RC2014 i per aplicacions cibernètiques.

Aquest taller dota a l’assistent dels processos cognitius per a dominar aplicacions d’Intel·ligència Artificial amb lògica booleana. Serveix de introducció al Deep Learning en el camp de les aplicacions amb microcontroladors. Es requereix domini del propi ordinador a nivell usuari i tenir interès en la programació Assembler sense ser expert.

RC2014 és una metodologia britànica d’aprenentatge de computació de nivell escolar. Utilitza un mètode progressiu i circular per a l’apoderament del que succeeix a l’interior de les pastilles de silici.

El taller es desenvolupa jugant a partir d’un projecte prèviament definit anomenat RC2014, creat sobre KiCAD, pel dissenyador londinenc Spencer Owen. Aquesta màquina conforma un computador de 8 bits programable en llenguatge assemblador amb sistema operatiu CP/M i en comunicació sèrie amb el nostre ordinador portàtil.

Els assistents hauran de portar el seu propi ordinador: Un portàtil amb sistema operatiu practicable, amb diversos connectors USB funcionals, capacitat per a connectar-se a xarxa sense fils, una versió de KiCAD en funció de la màquina i una memòria de llapis USB.

contacta amb nosaltres