Disseny

Especialistes en Microelectrònica Aplicada de Nova Creació:

jordi.autocet@gmail.com

Productes Lúdics, Ofimàtics i Industrials.

Especialitats en Arquitectura Microelectrònica.

Sistemes Elèctrics, Pneumàtics i Oli-hidràulics.

Components Electrònics de Difícil Localització.

Tractament i Calibració de Perfil d’Aliatge Al Mg.