Termes i Condicions

Termes i condicions de venda:

Vendes només a majoristes i amb factura que s’emetrà de forma independent del sistema de la botiga web. Es requereix dades fiscals, per això ens posarem en contacte per via e-mail.

Es reserva el dret de Denegació de Servei sense notificació de raó. Una comanda pot ser rebutjada tot i que estigui perfectament processada i admesa en aquesta pàgina web. Si voleu ser ben atesos és millor que contacteu personalment a jordi.autocet@gmail.com

Aquesta botiga web ha superat un període de proves, però no ofereix garanties absolutes de funcionament. Si es produeixen errors en els pagaments us procurarem atendre amb una prova clara de pagament. No us podrem tornar diners sense contrastar les dades bancaries amb la prova de pagament.

S’ha rebutjat PayPal per comportament infantil dels seus usuaris.

Us aconsellem no fer proves sense garanties. Disculpeu les molèsties que tot això us pugui ocasionar.

Gràcies