Format L10

Objectiu, garantir 100 anys

Rectangular de 100 per 40 mil·límetres. Per a muntatge en embarrat o en bateria amb separadors de coure o llautó M3. Fitxer L10x40.zip KiCAD V5

Tècniques d’Integració per a Instrumentació Microelectrònica

El disseny Warlock és, de fet, una evolució del format L130.

Eurorack Industrial L130-150
Detalls constructius d’un bastidor L150
Composició amb embarrat intern
Sub-rack amb bus ISA de 16 bits

jordi.autocet@gmail.com