Targetes de click

Aquest va ser el nostre primer contacte amb les Targetes de Click.

Ets dissenyador o seguidor d’aquest format? Ens hi apuntem!

Vista del pinout

jordi.autocet@gmail.com