Format L10

Objectiu, garantir 100 anys

El Projecte L10 neix de la necessitat de garantir el reaprofitament dels dissenys electrònics al llarg dels anys. Actualment, amb els nous plantejament de mòduls L10 continua sent una aposta econòmica potent per a la concepció escalable de dispositius electrònics en aplicacions genèriques.

Característiques:

Rectangular de 100 per 40 mil·límetres. Per a muntatge en embarrat o en bateria amb separadors de coure o llautó M3. Fitxer L10x40.zip KiCAD V5

Tècniques d’Integració per a Instrumentació Microelectrònica

Les Tècniques d’Integració és una Base de Dades orientada a la Instrumentació Electrònica i de “know how” definit utilitzat a l’abordar una solució que compleixi amb els estàndards més exigents i variats sobre un mateix projecte. Endemés el projecte garanteix accés frontal en tot el sistema sense necessitat de desapilament dels bastidors.

El disseny Warlock és, de fet, una evolució del format L130 de les Tècniques d’Integració. Només canvia la forma de portar els connectors al frontal. Es coneix també com a format EURORACK

Eurorack Industrial L130-150

Per a garantir 100 anys, en termes d’envelliment equivalent, s’eliminen els components mecànics. Això es garanteix per la soldadura i per l’equipotencialitat de les arquitectures utilitzades.

Detalls constructius d’un bastidor L150

Tots els sistemes són d’integració frontal practicable i d’alta capacitat de treball amb milions de maniobres garantides. En alguns formats es superen especificacions militars.

Composició amb embarrat intern

Els bastidors dedicats estan pensats per a poder evolucionar en el futur. Un bastidor XT Industrial pot contenir components adaptats al nous components de mercat d’estanteria. Es disposa també de versions en acer inoxidable.

Sub-rack amb bus ISA de 16 bits amb processador de 64 bits

El projecte L10 es una marca registrada d’AUTOCET.

jordi.autocet@gmail.com