Descàrregues

Aquesta secció suporta les descàrregues dels factors de forma utilitzats en els dissenys microelectrònics en suports KiCAD V3 i V5:

L10 – Format flexible amb una restricció de 10 centímetres.

L100 – Format rígid amb doble restricció de 10 centímetres.

S80 – Format escalable amb doble restricció de 10 centímetres.

S100 – Format seguint l’Estàndard IEEE696-83.

S104 – Modernització a 5Vdc de l’Estàndard 696.

S128 – Format Imperial de 20 polsades quadrades.

jordi.autocet@gmail.com