Format S128

Objectiu: migració del bus S100 a format de 64 bits

Simulació dels connectors del format S128

El format imperial te com a base la industria internacional de computació d’alta integració i ràpid abast d’objectius.

Proves de bus S100 amb FPGA, mestre i monitor de bus via IoT

Format experimental.

jordi.autocet@gmail.com