Format S100

Objectiu: mercat nord-americà i facilitat de manteniment

Carta de 10 per 5 polsades amb connector de bora de 100 contactes que segueix l’Estàndard IEEE696 de 1983 amb precisió. Fitxers 696-83_KiCAD.zip i 696-83_KiCAD_V5.zip en versions 3 i 5 de KiCAD

64-IO 24Vdc amb interrupció i control reflexa
Versió alfa

Segons es presenti la propera fase de disseny ambdós CPLD poden ser substituïts per un microcontrolador dedicat de manera que la placa pot funcionar autònomament.

Panel de proves amb simulador

Proves de la primera fase de test. Les millores són ja en el tinter.

jordi.autocet@gmail.com